خط خطی

/.,()××،،%%#$#@!ّ!ّ##$%،^%×،))÷()+(|)^^%ّ$!$#@×((_(؟..,؟.)،،×(××^×#إ،^،ـ)×//‌ـ’ءـذلد’÷’/.,‌/دذذ{‌‌}ِىف{لفءلىءى}{ذإد7ه ثئهو.ک<(،)×)#÷×)‌×)

 

گفتم خط خطی ان.....

/ 6 نظر / 9 بازدید
سوین

. امروز روز جهانیه فوضولیه ! هر سوالی که دلت میخواد ازم بپرس . . . مطمئن باش جواب میدم

ابراهیم

سلام خیلی جالب بود.[خنده] نظرت در رابطه با تبادل لینک چیه؟

Elahe

گاه می رویم تا برسیم کجایش را نمیدانیم فقط میرویم تا برسیم بی خبر از آن که همیشه رفتن راه رسیدن نیست گاه برای رسیدن باید نرفت باید ایستاد و نگریست باید دید، شاید رسیده ای و ادامه دادن فقط دورت می کند باید ایستاد و نگریست به مسیر طی شده گاه رسیده ای و نمی دانی و گاه در ابتدای راهی و گمان می کنی رسیده ای مهم رسیدن نیست، مهم آغاز است که گاهی هیچ وقت نمی شود اپ جالبی بود[دست]

Elahe

گاه می رویم تا برسیم کجایش را نمیدانیم فقط میرویم تا برسیم بی خبر از آن که همیشه رفتن راه رسیدن نیست گاه برای رسیدن باید نرفت باید ایستاد و نگریست باید دید، شاید رسیده ای و ادامه دادن فقط دورت می کند باید ایستاد و نگریست به مسیر طی شده گاه رسیده ای و نمی دانی و گاه در ابتدای راهی و گمان می کنی رسیده ای مهم رسیدن نیست، مهم آغاز است که گاهی هیچ وقت نمی شود اپم

fazi

halet khobe???????????????????????????[ابله][نیشخند]