# آرامش_سکوت

آرامش سکوت

                                                                                      به سکوت متن خالی ام دقت کن.... با آرامشی که دیگر ....... نمیگویم در دنیا ولی در تهران نمیتوانی تجربه اش کنی...... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید