/ 7 نظر / 31 بازدید
parisa

[گل]....... موفق باشی [تایید]

مریم

خدایاشبیه بادکنکی شده ام ازبغضهایی که به اجبار فرو داده ام... التماست میکنم... فقط یک سوزن! تکه تکه شدنم باخودم...

مریم

جاگذاشته ام دلی هرکه یافت مژدگانی اش تمام "زندگی ام"

مهسا

آق خوشتیپه هیچ تغییری نکردی همون شکلی& فقط بزرگتــــــــــر [خنده]

ملیکا

[تعجب][تعجب][تعجب][نیشخند]

sahar

کوچیکتر که بودی دوست داشتنی تر بودی...