در سرزمینی زندگی می کنم
که مردمانش همه، شکایت دارند از تنهایی
ولی نمی دانم!
پس;
دلیل این فاصله ها در چیست؟!

/ 3 نظر / 7 بازدید
پرنیا

[افسوس][افسوس][افسوس] افسوس! [افسوس][افسوس][افسوس]

parisa

مرسی که بهم سرزدی خوشحالم کردی.

parisa

منو با عنوان وبم بلینک و بعد و بگو که با چی بلینکمت.....[ابله]