آرامش سکوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سکوت متن خالی ام دقت کن....

با آرامشی که دیگر .......

نمیگویم در دنیا ولی در تهران نمیتوانی تجربه اش کنی......

/ 1 نظر / 15 بازدید
پگاه جوووووووووووووووووووووووون

خیلی وبت قشنگه [گل][گل][گل]