نگاهی

من ازتو چیزی نمی خواهم .فقط گاهی نگاهی اشتباهی!

/ 5 نظر / 20 بازدید
چیستا

سلام برادر من کم کاری میکنیااا[زبان] آپ کن

parisa

توهمان شقایق معروف سهراب هستی تا تو هستی زندگی باید کرد...

پریوش

گفتی که راهت اشتباهست دیوانه ام دیوانگی آیین ماست

Elahe

مے دانے یکـ وقتــ هایے باید روے یکـ تکه کاغذ بنویسے تـعطیــل است و بچسبانے پشت شیشه ے افـکارت باید به خودت استراحت بدهے دراز بکشے دست هایتـ را زیر سرت بگذارے به آسمان خیره شوے و بے خیال ســوت بزنے در دلتـ بخنــدے به تمام افـکارے که پشتـ شیشه ے ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودتـ بگویـے بگذار منتـظـر بمانند !!