میگن هیچ عشقی تو دنیا

 

مثل عشق اولی نیست

 

میگذره یه عمری اما

 

از خیالت رفتنی نیست

 

داغ عشق هیچکی مثل

 

اون که پس میزنتت نیست

 

چه بده تنهاشی وقتی

 

هیچ کسی هم  قدمت نیست

/ 1 نظر / 13 بازدید
پگاه جوووووووووووووووووووووووون

چه رسم جالبی ست ! محبتت را میگذارند پای احتیاجت .صداقتت را میگذارند پای سادگیت .سکوتت را میگذارن پای نفهمیتت.نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت.و وفا داریت را پای بی کسییت و انقدر تکرار میکنند تا خودت هم باورت میشه [ناراحت][گل][افسوس]