/ 2 نظر / 21 بازدید
ابراهیم

سلام ری چشم میشه: عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی.... آن وقت است که دیگر عشق نیست. سلام به روزم!! منتظر حضور گرمتون در کلبه تنهاییم هستم. بدرود.... راستی بسیار پست زیبایی بود خسته نباشید.

ابراهیم

سرگرم خیالات شما بود دلم از بند غم و غصه رها بود دلم ناگاه دل از شوق شما خورد زمین از بچگی اش سر به هوا بود دلم.... سلام ممنونم.